Informaţie pentru Consumatori

Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor:

Agenţia pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței

Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78
Telefon: (022) 51-51-51; 0-800-28-028
Email: [email protected]
Web: consumator.gov.md

Examinarea reclamației se efectuează la prezentarea bonului de casă, sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.